Боян Петров - покорителят на върховете
Георги Господинов - един от най-успешните млади български автори
Ружди Ружди - златният медалист от Рио